Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Javna predstavitev rezultatov projekta LEAP

17. april 2024 – Projektni partnerji projekta LEAP, ki je podprt s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, so v začetku tega meseca na Inštitutu za celulozo in papir v Ljubljani organizirali javno predstavitev dosežkov projekta.

Uvodno dobrodošlico udeležencem zaključnega dogodka je podal koordinator projekta, Gregor Čepon s Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani, ki je povzel bistvo projekta LEAP, vloge sodelujočih projektnih partnerjev ter napovedal predstavitev rezultatov. Poudaril je, da v projektu “skušamo razviti zelo zmogljive embalažne rešitve, ki so sposobne prenesti težo različnih transportnih obremenitev, hkrati pa skušamo z uporabo invazivnih rastlin pri izdelavi te rešitve nasloviti tudi težavo s surovinami”.

V projektu so se projektni partnerji osredotočili na izdelavo vzdržljive zaščitne embalaže iz invazivnih tujerodnih rastlin, kot so japonski dresnik, orjaška in kanadska zlata rozga. Predstavili so zbirno točko v Mariboru, kjer so postavili tri različne zabojnike za zbiranje invazivnih rastlin, ki bodo uporabljene v postopku izdelave embalaže. Zamisel o izdelavi takšne embalaže se je porodila pred sedmimi oz. osmimi leti s sodelujočim projektnim partnerjem –  Gorenje. Želeli so izdelati embalažno rešitev na osnovi papirja. Proces izdelave učinkovite in trdne zaščitne embalaže je bil poln, tudi neuspešnih, poskusov za doseganja rezultatov. Sedanji rezultati omogočajo izdelavo zaščitne embalaže, ki jo je mogoče večkrat reciklirati in ponovno uporabiti. Poudarili so tudi učinkovitost in sposobnost izdelka pri absorpciji in blaženju pritiska in udarcev.

Zaključni prireditvi se je virtualno pridružil tudi norveški projektni partner, dr. Jawad Elomari, SINTEF AS, ki je predstavil postopek zbiranja biomase in podal trajnostno oceno prehoda z EPS embalaže na embalažo iz papirja. Izpostavil je, »postopek zbiranja biomase je bil v projektu LEAP očitno izboljšan, kar je razvidno tudi iz vzorčne primerjave.«

Dr. Urška Kavčič z Inštituta za celulozo in papir je predstavila razvoj zaščitne embalaže iz lignoceluloznih rastlinskih vlaken. Iz lokalno pridobljenih invazivnih rastlin so izdelali celulozna vlakna. Nadalje je razložila postopek, kako poteka proces od pridobivanja invazivnih rastlin do vlaken, učinkovitih za uporabo, in njihovo vlogo pri razvoju zaščitne embalaže.

Udeleženci, sedeči na stolih, spremljajo predstavitev, ki se odvija v ospredju na zaslonu.
© MKRR

Gregor Čepon s Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani je predstavil e-info point in odprtokodni ekspertni sistem za razvoj papirne embalaže.  Ob tem je poudaril, da so sedaj » zbrana vsa znanja, ki so v ozadju procesa razvoja. Vse podatke in rezultate raziskav lahko s platforme prenesete na svoj računalnik in jih dodatno izboljšate.«

S strani projektnega partnerja Gorenje je dr. Aleš Mihelič predstavil izzive pri oblikovanju trajnostne embalaže iz papirja. Poudaril je, “da je bilo dosedanje sodelovanje Gorenja z drugimi deležniki neuspešno, saj so podjetja razvijala predvsem zaščitno papirno embalažo manjših velikosti, ki ni niti primerna niti učinkovita za prevoz in dostavo težjih elektronskih naprav, ki jih proizvaja Gorenje. S projektom LEAP je nastala učinkovita in trajnostna embalaža, ki so jo s projektnimi partnerji neutrudno preizkušali in izboljševali vse do sedanjih rezultatov.

V projektu LEAP sodelujejo Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani kot nosilec projekta in projektni partnerji Inštitut za celulozo in papir, Gorenje gospodinjski aparati, d. o. o., Surovina in SINTEF AS z Norveške.

VIR: Projekt LEAP

Skip to content