Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

IZMENJAVA IZKUŠENJ S PODROČJA IZOBRAŽEVANJA NA NORVEŠKEM

Tromsø, 5. do 7. november 2019 – Predstavnici Nacionalne kontaktne točke in Nosilca programa Izobraževanje – Krepitev človeških virov sta se udeležili srečanja s somišljeniki na Norveški arktični univerzi.

Namen srečanja je bilo sodelovanje izobraževalnega osebja ter krepitev mednarodnih mrež. Predstavniki Nacionalnih kontaktnih točk in Nosilcev programov s področja izobraževanja so imeli priložnost razpravljati ter izmenjati primere najboljših praks in znanj s predstavniki univerz iz držav upravičenk, predstavniki Norveške arktične univerze in predstavniki norveških programskih partnerjev.

Več o programu Izobraževanje – Krepitev človeških virov najdete tukaj.

Skip to content