Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Izbran upravljavec Sklada za civilno družbo

V okviru izvajanja Finančnega mehanizma EGP je Urad za finančne mehanizme (UFM) iz Bruslja izbral upravljavca Sklada za civilno družbo (Active Citizens Fund). V obdobju 2014–2021 bo Sklad za civilno družbo upravljal Center za informiranje, sodelovanje in razvoj NVO (CNVOS), skupaj z Zavodom PIP – Pravni in informacijski center Maribor in Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (DRPD Novo mesto).

Izbrani upravljavci Sklada in UFM bodo nadaljevali s koraki oblikovanja programa, kar bo vključevalo tudi posvetovanja s civilno družbo in drugimi relevantnimi institucijami v Sloveniji. Na podlagi tega procesa se bodo oblikovali programski dokumenti in podpisal Sporazum o izvajanju programa.

Cilj Sklada je krepitev civilne družbe in aktivnega državljanstva ter opolnomočenje ranljivih skupin. Cilj sklada v Sloveniji je tudi razviti dolgoročno trajnost in krepiti zmogljivost organizacij civilne družbe in celotnega sektorja civilne družbe, da bi okrepili svojo vlogo pri prispevanju k politiki in sistemskim spremembam, spodbujali demokratično participacijo, aktivno državljanstvo in človekove pravice.

Skupna vrednost sklada znaša 3 milijone evrov, za projekte pa je namenjenih 2,6 milijona evrov.

Skip to content