Sklad za civilno družbo

Podpora civilni družbi je ključna prednostna naloga donatorskih držav Islandija, Lihtenštajn in Norveška pri izvajanju Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP . Za ta namen se bo v vsaki državi upravičenki izvajal Sklad za civilno družbo, ki ga financirajo vse tri omenjene države donatorice. Cilj Sklada za civilno družbo je okrepitev civilne družbe in aktivnega državljanstva ter opolnomočenje ranljivih skupin. Cilj je tudi razviti dolgoročno trajnost in krepiti zmogljivost organizacij civilne družbe in celotnega sektorja civilne družbe, da bi okrepili svojo vlogo pri prispevanju k politiki in sistemskim spremembam, spodbujali demokratično participacijo, aktivno državljanstvo in človekove pravice.

V okviru Sklada za civilno družbo je za nevladne organizacije na voljo kar 2,5 milijona EUR. Sredstva se bodo v obdobju 2019–2023 razdelila preko štirih javnih razpisov:

  • Razpis za srednje in velike projekte: sredstva so namenjena srednjim (do 60.000 EUR) in velikim (do 120.000 EUR) projektom na štirih ključnih področjih: demokracija, človekove pravice, vključno z enakostjo spolov, socialna pravičnost in podnebne spremembe.
  • Razpis za mikro projekte oz. “hitri odziv”: NVO prek lahko zaprosijo za »hitra sredstva« (do 5.000 eur) za zagovorniško, pravno, komunikacijsko ali drugo akcijo, ki mora biti izvedena nemudoma.
  • Razpis za institucionalno podporo: razpis je namenjen sofinanciranju strateškega razvoja NVO. Organizacije bodo lahko pridobile sredstva za izvajanje strateškega načrta, ob tem pa bodo ob podpori mentorjev krepile zmogljivosti in razvijale še boljše programe.
  • Razpis za male projekte: Ta sredstva (do 20.000 EUR za projekt) so namenjena samo organizacijam z manj kot 50.000 evri letnega prometa, ki nagovarjajo štiri ključna področja: demokracijo, človekove pravice, vključno z enakostjo spolov, socialno pravičnost in podnebne spremembe.

Sklad za civilno družbo upravlja CNVOS – Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij v konzorciju z Zavodom PIP – Pravni in informacijski center Maribor in Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (DRPD Novo mesto).

  • Vsa vprašanja v zvezi s Skladom za civilno družbo je treba nasloviti na upravljavca sklada: podpora@acfslovenia.si!