Sklad za civilno družbo

Podpora civilni družbi je ključna prednostna naloga donatorskih držav Islandija, Lihtenštajn in Norveška pri izvajanju Norveškega in EGP finančnega mehanizma. Za ta namen se bo v vsaki državi upravičenki izvajal Sklad za civilno družbo, ki ga financirajo vse tri omenjene države donatorice. Cilj Sklada za civilno družbo je okrepitev civilne družbe in aktivnega državljanstva ter opolnomočenje ranljivih skupin. Cilj je tudi razviti dolgoročno trajnost in krepiti zmogljivost organizacij civilne družbe in celotnega sektorja civilne družbe, da bi okrepili svojo vlogo pri prispevanju k politiki in sistemskim spremembam, spodbujali demokratično participacijo, aktivno državljanstvo in človekove pravice.

Sklad za civilno družbo upravlja CNVOS – Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij v konzorciju z Zavodom PIP – Pravni in informacijski center Maribor in Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (DRPD Novo mesto).