Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Otvoritev hiše za otroke

27. maj 2022 – Danes je potekala slavnostna otvoritev hiše za otroke, varnega prostora za učinkovito in celovito strokovno obravnavo otrok žrtev kaznivih dejanj.

Prostore hiše za otroke so slavnostno otvorili predsednik Republike Slovenije gospod Borut Pahor, veleposlanica Kraljevine Norveške za Slovenijo gospa Trine Skymoen, minister za pravosodje gospod Marjan Dikaučič in direktorica javnega zavoda Hiša za otroke gospa Simona Mikec.

Z otvoritvijo teh prostorov bosta na enem mestu združena sodelovanje pristojnih institucij (medinstitucionalno sodelovanje) ter psihosocialna podpora za zlorabljene otroke. Prostori so bili vzpostavljeni v okviru vnaprej opredeljenega projekta Hiša za otroke (Barnahus), ki se izvaja v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov in je sofinanciran s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021.

Skip to content