Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

FINANČNI MEHANIZMI NAS POVEZUJEJO

16. in 18. januarja 2019 so se predstavnice Nacionalne kontaktne točke in Nosilca programa Krepitev človeških virov (SVRK) sestale s predstavnicami CNVOS, vodilnega v konzorciju upravljavca Sklada za civilno družbo in s predstavnicami Cmepius, ki je upravljavec sheme majhnih donacij v okviru programa Krepitev človeških virov.

Govorile so o možnostih skupnega povezovanja ter obveznostih v okviru Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP v obdobju 2014–2021. Vsi omenjeni so vključeni tudi v komunikacijsko mrežo, ki jo koordinira Nacionalna kontaktna točka.

Prihodnji meseci in leta bodo tako priložnost za nadaljevanje dobrega skupnega sodelovanja, ki traja že leta.

Skip to content