Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

E-posvetovanja v okviru programiranja Sklada za civilno družbo

Konzorcij CNVOS, Zavoda PIP in DRPD NM je bil izbran za upravljavca Sklada za civilno družbo (Active Citizens Fund), ki se financira iz Finančnega mehanizma EGP 2014–2021. Skupna vrednost sklada v novem obdobju je 3.000.000 EUR, od tega je neposredno za projekte nevladnih organizacij namenjenih 2.460.000 EUR.

Trenutno poteka programiranje sklada, v ta namen upravljavec sklada organizira e-posvetovanje o glavnih elementih programa: potrebah in izzivih, ciljnih skupinah, rešitvah, učinkih in rezultatih. Gre torej za posvetovanje na programski ravni in ne na ravni projektov. E-posvetovanje bo potekalo od petka, 16. 11. 2018 do ponedeljka, 3. 12. 2018.

Prednostna področja sklada:

  • demokracija, aktivno državljanstvo, transparentnost in dobro upravljanje;
  • človekove pravice in enaka obravnava;
  • socialna pravičnost in socialno vključevanje (v okviru te prioritete se socialnovarstvene storitve lahko financirajo samo kot del aktivnosti ozaveščanja in zagovorništva);
  • okolje in podnebne spremembe (podprte so lahko samo aktivnosti s področja vključevanja javnosti, zagovorništva, socialnih inovacij in aktivnega državljanstva).

Del sredstev je namenjen tudi krepitvi kapacitet nevladnih organizacij.

V t.i. »discussion paper« so pripravili opis sklada, potreb NVO sektorja v Sloveniji in fokusa sklada na posameznih prednostnih področjih.

Discussion paper (dokument je v angleščini)

Če želite podati svoj komentar ali mnenje, preberite dokument in na tej povezavi odgovorite na posvetovalna vprašanja. Vprašanja se nanašajo predvsem na točko 4. iz dokumenta.

Vsa vprašanja v zvezi z e-posvetovanjem ali Skladom za civilno družbo naslovite na upravljavca sklada – CNVOS, Zavod PIP, DRPD Novo mesto!

Skip to content