Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Diseminacijska konferenca v okviru projekta IMRO

3. april 2024 – V okviru projekta IMRO se je izvedla zaključna diseminacijska konferenca z naslovom Skrb za neformalne oskrbovalce v paliativni in hospic oskrbi, ki je potekala na Fakulteti za zdravstvene vede v Celju.

Projekt IMRO naslavlja izzive, ki se pojavljajo zaradi staranja prebivalstva. Zahteve poklicnega življenja pogosto povzročajo stisko pri zaposlenih, ki so istočasno tudi neformalni oskrbovalci hudo bolnega družinskega člana.

Diseminacijska konferenca je obravnavala razbremenitev delovno aktivnih moških in žensk, ki skrbijo za kronično bolnega, umirajočega ali ostarelega družinskega člana. Prav tako je konferenca bila namenjena odpiranju dialoga o problematiki neformalnega oskrbovanja v Sloveniji ter ozaveščanju o integrirani oskrbi bolnika v domačem okolju kot človekovi pravici.

Na odru poteka pozdravni nagovor predsednice Slovenskega društva Hospic, Renate Jakob Roban.
© Projekt IMRO

Uvodni nagovori so se zvrstili s strani predsednice Slovenskega društva Hospic, Renate Jakob Roban, varuha človekovih pravic Republike Slovenije in častnega pokrovitelja konference, Petra Svetine, in podžupanje Mestne občine Celje, Saše Kundih.

Za govorniškim pultom stoji g. Peter Svetina, varuh človekovih pravic v RS, ki drži mikrofon in ima govor.
© Projekt IMRO

Konferenca, razdeljena na tri sklope, je v prvem sklopu obravnavala vzpostavitev učinkovitega sistema neformalne oskrbe v skupnosti.  Drugi sklop se je nanašal na položaj neformalnih oskrbovalcev in potreb po znanju za oskrbo. Tretji sklop konference je postavil v središče obremenitve in stiske neformalnih oskrbovalcev v paliativni oskrbi ter skrb za njihovo razbremenitev.

Udeleženci konference sedijo na stolih in spremljajo potek konference. V ospredju sedijo predstavniki Mestne občine Koper in Slovenskega društva Hospic.
© Projekt IMRO

Prostovoljka in ambasadorka Slovenskega društva Hospic, dr. Manca Košir, ki se konference ni uspela udeležiti v živo, je vse navzoče nagovorila preko pisma. Del njenega nagovora pravi, »prostovoljstvo je bližnjica. Bližnjica za osebnostno rast, za duševno zrelost, za duhovno prebujenje. Za zavedanje.«

Projekt IMRO, ki je sofinanciran s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov, soustvarjajo Slovensko društvo Hospic kot nosilec projekta in projektni partnerji Društvo za kulturo odnosov SPES, Občina Solčava ter Bjerkaker LearningLab z Norveške.

VIR: Projekt IMRO

Skip to content