Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Didaktične igrače iz reciklirane plastike

18. september 2023 – V okviru projekta NovIKroG, ki je podprt s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma, so med 1. majem in 16. junijem 2023 v dolenjskih šolah, vrtcih in drugih javnih ustanovah zbirali odpadne baterije in plastične embalažo. Sodelujoče šole in vrtci so zbrali 282,2 kg odpadne embalaže. Uporabni odpadni embalaži so vdihnili nov smisel in iz nje izdelali 70 didaktičnih igrač in 500 knjižnih kazal za vrtce.

Sodelujoče šole in vrtci so na dogodku, ki je potekal 14. septembra 2023 v prostorih Podjetniškega inkubatorja Podbreznik, prejeli priznanje za sodelovanje in vzorčne izdelke, ki so nastali iz zbrane odpadne embalaže. Udeležence dogodka je uvodoma pozdravil direktor Razvojnega centra Novo mesto Franci Bratkovič, ki je poudaril, da se v Razvojnem centru v okviru projekta NovIKroG vzpostavlja Krožni inovativni center. Glavni namen tega centra je uvajanje načel krožnega javnega naročanja v javne ustanove ter gospodarske družbe, ki bodo aktivno sodelovale v lokalnem okolju, s ciljem vzpostavitve koncepta krožnega gospodarstva in učinkovitega upravljanja zaprtih snovnih tokov. Nagovor je sklenil s poudarkom na nujnosti trajnostnega ravnanja, kjer je prvi korak zmanjšanje porabe energije in surovin.

Ekran z akronimom projekta NOVI KROG, zraven stoji gospod, ki govori, pred njim na stolu sedijo poslušalke
Udeležence dogodka je nagovoril direktor Razvojnega centra Novo mesto Franci Bratkovič © Projekt NovIKroG

Predstavnica Knofa Mojca Žganec Metelko je na dogodku predstavila rezultate zbiralne akcije, katere cilj je bil, da se v lokalnem okolju sklenejo snovne zanke. To pomeni, da se materiale, ki bi sicer končali med odpadki, ponovno uporabi oziroma iz njih izdela predmete, ki jih bodo sodelujoče organizacije koristno uporabile. Skupno je bilo zbranih 282,2 kg odpadne embalaže, od tega  84,20 kg neprimerne embalaže oz. drugih vrst odpadkov, kar nakazuje, da je potrebna večja ozaveščenosti glede poznavanja različnih tipov odpadne plastike. Preostalih 198 kg odpadne plastike so v FabLab KNOF predelali z uporabo različnih tehnoloških postopkov, ji vdahnili nov smisel in izdelali 70 didaktičnih igrač ter 500 knjižnih kazal. Te izdelke bodo prejeli vrtci in šole, ki so sodelovali v zbiralni akciji. Izdelki so narejeni iz 100 % reciklirane plastike ter tako predstavljajo pomemben korak k trajnostnemu razmišljanju in ponovni uporabi materialov. Na dogodku so predstavniki šol in vrtcev že prejeli vzorčne izdelke in priznanja za sodelovanje v zbiralni akciji.

Skupina poslušalcev, ki sedijo na stolih
Udeleženci na dogodku. © Projekt NovIKroG

Glavni namen zbiralne akcije je bil ozaveščanje ljudi o možnostih recikliranja plastike in hkrati izobraževanje o pomenu lokalnih snovnih zank. Partnerji projekta NoviKroG so si prizadevali spodbuditi otroke k razmišljanju o usodi odpadkov po odlaganju ter iskanju rešitev za trajno kroženje materialov v našem okolju. S to akcijo so želeli preizkusiti izzive in priložnosti uvajanja delujočih snovnih zank v lokalnem okolju, s čimer smo prispevali k spodbujanju trajnostnega ravnanja z odpadki v našem okolju.

V projektu NovIKroG sodelujejo Mestna občina Novo mesto kot nosilec projekta in projektni partnerji Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto, Razvojni center Novo mesto, Zavod KNOF, Komunala Novo mesto in Nord University z Norveške. Projekt lahko spremljate tudi na spletni strani novikrog.si.

Vir: Projekt NovIKroG

Skip to content