Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Brošura projekta Zeleni Pingvin

21. julij 2023 – Kako združiti izobraževanje osnovnošolcev s področja digitalnih vsebin in skrb za okolje?

To zelo dobro uspeva projektu Zeleni Pingvin, ki osnovne informacije ponuja tudi v novo izdani brošuri.

Razvita nova metodologija in didaktično digitalno orodje za izkustveno poučevanje okoljske problematike ter opismenjevanje v smeri digitalnega in zelenega prehoda osnovnošolce in njihove učitelje opremljajo s ključnimi kompetencami, kot so spodbujanje samoiniciativnosti, učenje prevzemanja odgovornosti za svoja dejanja ter skrb za splošno dobro. Uspešno izvedene aktivnosti v okviru projekta vplivajo na znižanje ogljičnega odtisa mesta, ustvarjajo novo znanje in navade v različnih starostnih skupinah na področju okoljske osveščenosti ter posledično vplivajo tudi na boljše življenje prihodnjih generacij.

Projekt Zeleni Pingvin je podprt s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.

Skip to content