Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Bilateralno partnerstvo v projektih v okviru programov Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter Izobraževanje – krepitev človeških virov

Krepitev sodelovanja in bilateralnih odnosov med državami donatoricami – Islandijo, Lihtenštajnom in Norveško – in državami upravičenkami je, poleg zmanjševanja gospodarskih in socialnih razlik v Evropskem gospodarskem prostoru, eden glavnih ciljev Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP. Partnersko sodelovanje je torej temelj finančnih mehanizmov in ponuja edinstveno priložnost za reševanje skupnih izzivov. V okviru javnega razpisa obeh programov je sodelovanje in partnerstvo med institucijami iz Slovenije in držav donatoric še posebej spodbujano in tudi dodatno ovrednoteno v fazi ocenjevanja kakovosti projektov.

Bilateralno partnerstvo

Bilateralno partnersko sodelovanje je lahko zelo koristna izkušnja s številnimi prednostmi, kot so:

  • pridobitev mednarodnih izkušenj in mreženje,
  • dostop do znanja in izkušenj,
  • inovativni pristopi,
  • povečana vidljivost,
  • odskočna deska za prihodnost.

Kot projektni partnerji iz držav donatoric lahko sodelujejo številni subjekti, skladno z določili javnega razpisa v okviru program Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter programa Izobraževanje – krepitev človeških virov. Projektna partnerstva so lahko zelo različna, na kar vpliva vrsta dejavnikov, kot so velikost projekta, področje sodelovanja, ali gre za že vzpostavljene (obstoječe) ali za novo partnerstvo ipd. Vsak projektni partner mora imeti jasno določeno vlogo v projektu, s katero dejavno prispeva k doseganju načrtovanih neposrednih učinkov, rezultatov in ciljev projekta. Pričakuje se, da so vsi projektni partnerji aktivno udeleženi že v proces priprave vloge in zavezani k angažiranemu ter uspešnemu izvajanju projektnih aktivnosti.

Od projektnega partnerja iz države donatorice se pričakuje, da, tako kot slovenski projektni partner, svoje sodelovanje v projektu skrbno načrtuje; aktivno sodeluje na sestankih projektnih partnerjev; izpolnjuje administrativne in finančne zahteve (npr. poročanje, obveščanje nosilca projekta o napredku in spremembah itd.); izvaja naloge in aktivnosti v skladu z odobreno vlogo za projekt in sporazumom o partnerstvu,  izpolnjuje zahteve glede informiranja in komuniciranja itd.

Partnerstvo mora upoštevati vsa določila javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Za projektne partnerje iz držav donatoric je koristen tudi partnerski vodnik, ki podaja še dodatne nasvete pri načrtovanju partnerskega projekta, sklepanju sporazuma o partnerstvu, stroških itd.

Iskanje projektnih partnerjev iz držav donatoric

Iskanja projektnih partnerjev iz držav donatoric se prijavitelj lahko loti na več načinov. Do organizacije, s katero bi želel sodelovati, lahko pride na podlagi lastnega raziskovanja ali na podlagi že vzpostavljene mednarodne ali evropske mreže. Dobra izhodiščna točka so tudi že vzpostavljena (obstoječa) partnerstva. Lahko se posluži tudi podpore v okviru programa, ki jo nudijo Nosilec programa, programski partnerji iz države donatorice, Veleposlaništvo Kraljevine Norveške ali drugi kontakti, navedeni v 2. delu Priročnika za upravičence in naslednjem poglavju.

Preveri lahko tudi naslednje baze podatkov, ki se v okviru finančnih mehanizmov sicer priporočajo,  niso pa direktno povezane s programoma:

Pomembno je, da prijavitelj pri vzpostavljanju stika s potencialnimi projektnimi partnerji jasno predstavi projektno idejo in pričakovano vlogo projektnega partnerja v projektu. Uporabi lahko obrazec, pripravljen v okviru podpore obeh programov.

Obrazec za iskanje projektnega partnerja iz države donatorice v okviru program Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

Obrazec za iskanje projektnega partnerja iz države donatorice v okviru program Izobraževanje – krepitev človeških virov

Podpora v okviru programa

V pomoč pri iskanju in vzpostavljanju stikov s projektnimi partnerji iz držav donatoric je na spletni strani finančnih mehanizmov objavljen obrazec s kratko predstavitvijo nosilca projekta, projektne ideje in pričakovane vloge projektnega partnerja v projektu. Izpolnjen obrazec lahko nosilec projekta posreduje Nosilcu programa na elektronski naslov: nor_egp.svrk@gov.si ali pa ga uporabi pri neposrednem vzpostavljanju stika z že identificiranim projektnim partnerjem ali prek spodaj navedenih kontaktov.

Podporo pri iskanju in vzpostavljanju stikov s projektnimi partnerji z Norveške za projekte v okviru obeh programov nudi tudi Veleposlaništvo Kraljevine Norveške s sedežem v Budimpešti, ki je odgovorno tudi Republiko Slovenijo:

Veleposlaništvo Kraljevine Norveške (Royal Norwegian Embassy)
Ostrom u. 13, H-1015 Budimpešta
E-naslov: emb.budapest@mfa.no
Tel: + 36 1 325 33 00

Podporo pri iskanju in vzpostavljanju stikov s projektnimi partnerji iz držav donatoric za projekte v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje v času javnega razpisa nudi tudi:

Norveška agencija za okolje (Norwegian Environment Agency – NEA)
Spletna stran: www.miljodirektoratet.no
Kontaktna oseba: ga. Kari Aa
E-naslov: kari.aa@miljodir.no
Tel: +47 73 58 05 00

Islandski državni urad za energetiko
Kontaktna oseba: g. Baldur Petursson
E-naslov: baldur.petursson@os.is

Podporo pri iskanju in vzpostavljanju stikov s projektnimi partnerji iz držav donatoric za projekte v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov v času javnega razpisa nudi tudi:

Norveški direktorat za visoko šolstvo in veščine (Norwegian Directorate for Higher Education and Skills – HK-dir);  
Spletna stran: https://diku.no/en/resources-and-tools/eea-and-norway-grants, kjer je tudi kontaktni obrazec.

Informacije o NVO iz držav donatoric so na voljo na spletne strani Sklada za civilno družbo, ki jo upravlja Norveški helsinški odbor, ter na spletni strani Islandskega centra za človekove pravice:

Sklad za civilno družbo (Active Citizens Fund)
Spletna stran: www.ngonorway.org z bazo partnerjev: https://ngonorway.org/partners/
E-naslov: acf@nhc.no

Islandski center za človekove pravice (Icelandic Human Rights Centre)
Spletna stran: www.humanrights.is
E-naslov: info@humanrights.is

Poleg navedenih kontaktov pa je na voljo tudi Facebook skupina za iskanje tako projektnih partnerjev iz držav donatoric kot tudi slovenskih projektnih partnerjev. Za program Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje jo najdete tukaj, za program Izobraževanje – krepitev človeških virov pa tukaj. Interes glede partnerstva lahko prijavitelj izrazi v komentarjih. V primeru iskanja projektnih partnerjev iz držav donatoric naj uporabi angleški jeziku.

Skip to content