Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

AmCham Fokus z naslovom Psihološka varnost – pogoj za napredek

21. september 2022 – Na dogodku AmCham Fokus z naslovom Psihološka varnost – pogoj za napredek so sodelujoči izpostavili pomen psihološke varnosti na mikro, mezzo in makro ravni in le-to določili kot pogoj za napredek družbe. Strinjali so se, da je za vzpostavitev psihološke varnosti nujno vlaganje v skupnost, vzpostavitev zaupanja in da je vodenje z zgledom ključnega pomena.

V sklopu dogodka je bil predstavljen projekt PROMETEJ (polni naziv projekta: Prenos in implementacija dobrih praks usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, preko usposabljanja in izobraževanja zaposlenih in vodij, z namenom vzpostavljanja organizacijske strukture in kulture podjetij, ki temelji na enakosti spolov), ki je sofinanciran s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov. Projekt traja od julija 2022 do konca aprila 2024.

Glavni cilj projekta je opolnomočenje zaposlenih žensk in moških s preizkušenimi ukrepi za lajšanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja pri opravljanju dela na domu in dela na lokaciji, prilagojenimi za različne ravni delovnih mest v posameznih v konzorcij vključenih organizacijah. Posreden cilj projekta pa je tako tudi implementacija individualnega, po meri krojenega izobraževalnega pristopa, osnovanega na pozitivni psihologiji, ki ključno prispeva h grajenju spoštljive, na enakosti spolov in raznolikosti temelječe organizacijske kulture.

Nosilec projekta je Ameriška gospodarska zbornica (AmCham Slovenija). Projektno partnerstvo sestavljajo še slovenski projektni partnerji IPES – Inštitut za proučevanje enakosti spolov Maribor; Lidl Slovenija d.o.o. k.d.; Riko, industrijski, gradbeni inženiring in leasing, d.o.o.; Knauf Insulation d.o.o. Škofja Loka; Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije; A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d.d.; AMZS, družba za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu, d.d.; Univerza v Mariboru ter norveški projektni partner The Norwegian Automobile Foundation.

Skip to content