Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Letni sestanek z državami donatoricami

5. in 6. april 2022 – V Sloveniji je potekal že četrti letni sestanek z državami donatoricami v aktualnem obdobju izvajanja Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP. Letni sestanek je organizirala Nacionalna kontaktna točka.

Dvodnevnega srečanja se je udeležila številčna zasedba domačih in tujih predstavnikov. Na slovenski strani so sodelovali predstavniki Nacionalne kontakte točke, Nosilca programa, Organa za potrjevanje, Revizijskega organa, Ministrstva za zunanje zadeve in Sklada za civilno družbo. Države donatorice so zastopali predstavniki Ambasade Kraljevine Norveške v Budimpešti, norveškega Ministrstva za zunanje zadeve in Urada za finančne mehanizme.

Udeleženci so na letnem sestanku potrdili Kombinirano strateško in letno poročilo za leto 2021, pregledali napredek pri izvajanju programov in skladov ter aktivnosti in pobude v okviru bilateralnega sodelovanja.

Dvodnevno srečanje je imelo tudi vsebinsko pester spremljevalni program, v okviru katerega so si udeleženci ogledali primere projektov, ki se izvajajo v okviru Sklada za civilno družbo (ACF – Active Citizens Fund) ter lokacijo hiše za otroke, ki je eden od rezultatov vnaprej opredeljenega projekta Hiša za otroke (Barnahus) v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov. Obiskali so tudi ljubljansko Mestno hišo, kjer je potekala predstavitev mesta Ljubljane in njenih dobrih zgodb ter razprava o možnih bilateralnih pobudah.

Skip to content