Nacionalna kontaktna točka

Naloge Nacionalne kontaktne točke (NKT) izvaja Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

NKT je v celoti odgovorna za izvajanje Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP 2014–2021 v Sloveniji.

Obseg odgovornosti NKT med drugim vključuje:

 • celovito odgovornost za doseganje ciljev Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP in za uporabo sredstev, finančni nadzor in revizijo;
 • odgovornost glede javnih razpisov, zbiranja in izbora predlogov za projekte, ki se predložijo Uradu za finančne mehanizme (UFM);
 • z nosilcem projekta podpiše sporazum, da zagotovi pravilno izvajanje projekta;
 • zagotavljanje primerne izvedbe in nadzora projektov;
 • predsedovanje Skupnemu odboru Sklada za bilateralne odnose;
 • zagotavljanje rednega poročanja UFM o izvajanju programov, financiranih iz Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP ter poročanje o vseh morebitnih nepravilnostih;
 • zagotavljanje informacij in obveščanje širše javnosti o obstoju Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP, njunih ciljih, izvajanju in celovitem vplivu v Sloveniji;
 • zagotavljanje polne zavezanosti in opremljenosti Nosilcev programov za uspešno izvajanje projektov, programov in drugih specifičnih oblik nepovratne pomoči;
 • hrambo vseh dokumentov v zvezi s programi, uresničenimi v okviru Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP.

Kontaktni obrazec


  Kontaktni podatki

  Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
  Kotnikova 5
  1000 Ljubljana
  T: +386 1 400 36 82
  E: gp.svrk@gov.si

  Tanja Rener, vodja Nacionalne kontaktne točke
  E: tanja.rener@gov.si
  T: +386 1 400 34 76

  Informiranje in komuniciranje

  Andreja Štravs (odsotna do nadaljnjega)
  E: andreja.stravs@gov.si
  T: +386 1 400 34 36