Programi

Splošne informacije

Sredstva v okviru Norveškega in EGP finančnega mehanizma poleg zmanjševanja razlik v okviru Evropskega gospodarskega prostora pomagajo krepiti bilateralne odnose med tremi državami donatoricami in 15 državami upravičenkami. Bilateralno sodelovanje poteka na več ravneh: kot politični dialog med Islandijo, Lihtenštajnom, Norveško in EU, v obliki bilateralnih srečanj med državami donatoricami in državami upravičenkami in skozi področno sodelovanje (cooperation on the ground). Delitev izkušenj in znanja je obojestranska obogatitev. Bilateralno sodelovanje na programski in projektni ravni ter splošna prepoznavnost mehanizmov se odražajo tudi v povečani osveščenosti v državah članicah o delovanju finančnih mehanizmov.

S ciljem krepitve bilateralnih odnosov med Islandijo, Lihtenštajnom, Norveško in Slovenijo je za obdobje 2014–2021 namenjenih 754.000,00 EUR sredstev Norveškega in EGP finančnega mehanizma.