Meni

Razpis v decembru

Razpis za sofinanciranje projektov iz naslova Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP v skupnem znesku 16.886.132,00 EUR bo objavljen v decembru 2013.