Meni

Projekt GEQUAL

Izvajati se je začel tudi projekt, ki se financira iz Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014, z naslovom Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja v kolektivnih pogodbah: Vloga socialnih partnerjev pri spodbujanju enakosti spolov – Reconciliation of Professional and Family Life in Collective Agreements: Role of Social Partners in the Promotion of Gender Equality (GEQUAL). Projekt naslavlja izziv, kako lahko socialni partnerji prispevajo k spodbujanju enakosti spolov, zlasti z vključevanjem te tematike v kolektivne pogodbe.
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani kot nosilec projekta skupaj s partnerji (norveškim Inštitutom FAFO za delavske in socialne študije iz Osla, Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije in Združenjem delodajalcev Slovenije) v projektu sledi zlasti naslednjim ciljem:
• povečanje znanja in ozaveščenosti socialnih partnerjev o pomenu ukrepov za lažje usklajevanje dela in družine, ki podpirajo enakost spolov in ki lahko prispevajo tudi k večji uspešnosti poslovanja ter možnosti za njihovo urejanje s kolektivnimi pogodbami;
• vključevanje novih, inovativnih ukrepov usklajevanja v kolektivno pogajanje, ki naslavljajo aktualne izzive (aktivno očetovstvo, staranje prebivalstva, več žensk na vodilnih mestih v gospodarstvu itd.);
• promocija primerov dobrih praks uvajanja tega vidika v kolektivne pogodbe.
Pomemben del projekta je krepitev bilateralnih odnosov med slovenskimi in norveškimi socialnimi partnerji in raziskovalci, ki se ukvarjajo s tematiko enakosti spolov in usklajevanja poklicnega in družinskega življenja.
V okviru projekta izvajajo raziskavo o vlogi socialnih partnerjev in kolektivnih pogodb pri oblikovanju ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja ter pri spodbujanju enakosti spolov. V sodelovanju z norveškim partnerjem bodo organizirali izmenjavo izkušenj in dobrih praks glede vključevanja ukrepov usklajevanja med delom in družino v kolektivne pogodbe. Prenos norveškega znanja in izkušenj o tem, kakšni so konkretni načini in metode vključevanja te tematike v kolektivna pogajanja ter kakšne so prednosti in ovire v tej zvezi, bodo lahko uporabili socialni partnerji v Sloveniji pri njihovem bodočem kolektivnem pogajanju. V drugem delu projekta bodo oblikovali izobraževalni modul o usklajevanju poklicnega in družinskega življenja in izvedli več delavnic na to temo ter pripravili model ureditve posameznih ukrepov usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v kolektivnih pogodbah.

Spletna stran projekta