Meni

Objavljen Razpis 2015 za program Slovenski štipendijski sklad

Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS)  je v sodelovanju z Službo vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko objavil Razpis za zbiranje predlogov 2015 za aktivnosti v okviru programa Slovenski štipendijski sklad.

Slovenski štipendijski sklad EGP in NFM podpira mednarodno mobilnost in med-institucionalne projekte s področja izobraževanja in usposabljanja ter na ta način prispeva h krepitvi razvoja človeškega kapitala in znanja. Cilj programa je spodbujati bilateralno sodelovanje med državami, ki sodelujejo v programu. CMEPIUS je objavil Razpis 2015 za program Slovenski štipendijski sklad SI04, EGP in NFM. Rok za oddajo prijav je 12. januar 2015.

Podrobneje na spletni strani CMEPIUS-a, kjer bodo objavljeni tudi datumi za informativni dan in delavnice za potencialne prijavitelje, ki bodo organizirani v novembru in decembru.