Novice

Meni

Javni razpis za sofinanciranje projektov Programa Norveškega FM in Programa FM EGP 2009-2014 - zasedanje komisije v širši sestavi za Sklop B - Program Finančnega mehanizma EGP

18.11.2014 je v sklopu Javnega razpisa za sofinanciranje projektov Programa Norveškega FM in Programa FM EGP 2009-2014 zasedala komisija v širši sestavi za Sklop B – Program Finančnega mehanizma EGP in potrdila seznam prednostnih projektov za področja B.1 – Biotska raznovrstnost in ekosistemske storitve, B.2 – Naravna dediščina in B.3 – Kulturna dediščina. V naslednjih dneh bodo izbrani prijavitelji prejeli Obvestila o izbiri. Prvi podpisi pogodb so predvideni v mesecu decembru letos.

Zasedanje Komisije za sklop A bo predvidoma v ponedeljek, 1. 12. 2014.