Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Znani rezultati Javnega razpisa 2013 za srednje in velike projekte v okviru Programa NVO

Komisija za izbor projektov je oblikovala prednostno listo projektov, ki jih predlaga za sofinanciranje. Upravljalca sklada sta prednostno listo potrdila in s tem razdelila 1.253.566 EUR med slovenske nevladne organizacije.

Ocenjenih je bilo 57 prijav, mednje pa razdeljenih 781.431 EUR za velike projekte in 472.135 EUR za srednje projekte.
Konec marca bo objavljen razpis za male projekte, na katerem bo na voljo dodatnih 340.000 EUR.

Seznam ocenjenih projektov (odobreni projekti so obarvani)

Skip to content