Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Zaključna konferenca projekta Hiša za otroke (Barnahus)

14. maj 2024 – Pred dobrim mesecem je v Termah Zreče v organizaciji Ministrstva za pravosodje potekala zaključna konferenca projekta Hiša za otroke (Barnahus), ki je v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov sofinanciran s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma.

Predstavniki Hiše za otroke so na konferenci predstavili, kako poteka celostna obravnava otrok. Hiša za otroke je otrokom prijazen in varen prostor, kjer otrokom, ki so priče ali žrtve kaznivih dejanj, nudijo pomoč in podporo. Z njimi v Hiši za otroke opravijo zaslišanje za potrebe sodnega postopka, travmatiziranim otrokom in družinam pa nudijo krizno podporo in psihosocialno pomoč.

Na zaključni konferenci so projektni partnerji predstavili pomen takšnega projekta, kot je Hiša za otroke, na celotno družbo in tudi sodni sistem. Poleg tega so predstavili dosežke projekta, s katerimi so začrtane poti nadaljnjega razvoja ukrepov za vzpostavitev otroku prijaznega pravosodja.

Pogled na oder, na katerem poteka predstavitev.
© Hiša za otroke

Ob pričetku so prisotne nagovorili mag. Andreja Kokalj, državna sekretarka na Ministrstvu za pravosodje, dr. Jože Ruparčič, namestnik Varuha človekovih pravic, in Regina Jensdottir, vodja enote za politike o pravicah otrok v Svetu Evrope.

V video pozdravnem nagovoru je Regina Jensdottir, vodja enote za politike o pravicah otrok v Svetu Evrope, pozdravila odločitev Slovenije za tako celovit pristop k izboljšanju življenja otrok in poudarila, da »se veseli nadaljnjega sodelovanja med Svetom Evrope in slovenskim Ministrstvom za pravosodje v prizadevanjih za okolje, kjer otroka, ki je žrtev nasilja, ni strah ali sram, da bi se obrnil na pravosodni sistem.«

Udeleženci zaključne konference sedijo na stolih in spremljajo dogajanje.
© Hiša za otroke

Na zaključni konferenci projekta Hiša za otroke je več o rezultatih in načrtih projekta povedal tudi mag. Andrej Del Fabro, vodja projekta. Izpostavil je, da so »od februarja 2021 prenovili in uredili prostore ter poskrbeli za usposabljanje skoraj 800 strokovnjakov strokovnih delavcev CSD, strokovnih in vodstvenih delavcev v osnovnih šolah ter sodnikov, tožilcev, odvetnikov in strokovnih delavcev sodišč, usposobili pa so tudi osebje Hiše za otroke.«

O tem je na zaključni konferenci spregovorila tudi Mirjam Kline, vrhovna državna tožilka in namestnica generalnega državnega tožilca RS, ki je poudarila, da »Hiša za otroke omogoča bolj pristno, manj obremenjujoče sporočanje otroka, žrtve kaznivega dejanja, o tem, kaj se mu je zgodilo.« Ob tem je povedala, da so v preteklosti večkrat naslavljali problematiko, kako čim manj obremenjujoče pristopati k otrokom, ki so žrtve kaznivih dejanj, jih zasliševati na način, ki bi povzročil najmanj travm in čim bolj razumeti posledice, ki jih doživlja ta otrok.

Predstavniki Hiše za otroke pozirajo fotografu.
© Hiša za otroke

V projektu Hiša za otroke sodelujejo nosilec projekta Ministrstvo za pravosodje in projektni partner Javni zavod Hiša za otroke.

VIR: Hiša za otroke (Barnahus)

Skip to content