Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

“VSAK NEKAJ DA IN VSAK NEKAJ PREJME”

V četrtek, 11. oktobra 2018, je potekala valorizacijska konferenca CMEPIUS, Centra RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja.

Na njej so bili prikazani rezultati številnih primerov dobre prakse na področju mednarodnega sodelovanja, s katerim izobraževalne institucije in posamezniki bogatijo izobraževalni prostor pri nas. Skupaj z deležniki so predstavili zgodbe o strokovnem in osebnem razvoju učiteljev ter izobraževalnih institucij skozi mednarodne projekte, sodelovanja, partnerstva, mobilnosti.

Tudi Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP sta omogočila mednarodno sodelovanje, transnacionalno partnerstvo in mobilnost v okviru Slovenskega štipendijskega sklada v obdobju 2009–2014, nosilec programa je bil CMEPIUS. Uspešno je bilo izpeljanih 52 projektov, v katerih so sodelovali udeleženci različnih nivojev izobraževanja in usposabljanja, strokovni delavci, izobraževalne institucije in partnerji, ki sodelujejo z njimi. Namen projektov je bil povečati internacionalizacijo poklicnega in visokošolskega izobraževanja v Sloveniji.

Mobilnosti v okviru Slovenskega štipendijskega sklada 2009–2014 so predstavljene v publikaciji Sodelujemo za skupne cilje

Konferenca je sovpadla s praznovanjem 15-letnice delovanja CMEPIUS-a. Z uspešnim pisanjem zgodb bodo nadaljevali tudi v prihodnje.

Skip to content