Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Vprašanja in odgovori z delavnice za poročanje

18. april 2023 – Objavljamo odgovore na vprašanja upravičencev, ki so bila postavljena na delavnici za poročanje, ki jo je organizirala kontrolna enota. Delavnica za poročanje za nosilce projektov in projektne partnerje, ki izvajajo projekte v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter programa Izobraževanje – krepitev človeških virov, je potekala 6. aprila 2023.

Vprašanja in odgovori z delavnice z dne 6. 4. 2023

Skip to content