Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

V Idriji tik pred odprtjem obnovljene Topilnice HG

V petek, 20. 1. 2017, ob 17. uri bo v Idriji slovesna otvoritev TOPILNICE Hg, pomembnega dela vpisane »Dediščine živega srebra. Almadén in Idrija« na UNESCO Seznam svetovne dediščine. Poleg novozgrajenega centra za obiskovalce in obnovljene klasirnice si boste ogledali tudi stalno razstavo »Od rude do kapljic živega srebra«. V izvedbo projekta, ki ga je v začetku leta 2015 začel izvajati Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija, je bilo vloženih skoraj 2.333.000 evrov, od tega 2.000.000 evrov sredstev programa Finančnega mehanizma EGP.
Cilj projekta, v katerem poleg Centra sodelujeta še Mestni muzej Idrija in Magma Geopark iz Norveške, je bil izvesti prvo fazo obnove klasirnice, groženega kulturnega spomenika državnega pomena, zgraditi sprejemno-razstavni center za obiskovalce, postaviti sodobno avdio-video-virtualno razstavo »Od rude do kapljic živega srebra«, povečati dostopnost za posamezne ciljne skupine, oživiti dediščino z izobraževalnimi in turističnimi vsebinami ter obogatiti turistično ponudbo območja, vpisanega na UNESCO Seznam svetovne dediščine.
Z izvedbo investicije se zgodba »Od rude do kapljic živega srebra » iz Antonijevega rova povezuje do topilnice in zato pomeni veliko turistično pridobitev idrijskega območja. Projekt celotne obnove in oživitve območja topilnice je zastavljen trajnostno. Po 1. fazi obnove se bo nadaljeval z izvajanjem rednih dejavnosti in načrtovanjem novih obogatitev turistične ponudbe, nadaljnjim povečevanjem števila obiskovalcev, iskanjem novih finančnih virov ter promocijo.

Skip to content