Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja žensk na položajih odločanja

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v okviru programa Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma izvaja projekt Uravnotežimo odnose moči med spoloma, v sklopu katerega bodo organizirali tudi osem posvetov na različne teme s področja enakosti spolov.

10. aprila 2014 je v Šmarjeških Toplicah tako potekal posvet »Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja žensk na položajih odločanja«. Njegov namen je bilo ugotoviti, katere dodatne ukrepe, storitve in dejavnosti na ravni države, lokalne skupnosti ali organizacije bi še bilo treba zagotoviti za lažje usklajevanje poklicnih in zasebnih oziroma družinskih obveznosti zlasti žensk, ki zasedajo visoke položaje odločanja v Sloveniji.

Več o zanimivih poudarkih in zaključkih posveta.

Skip to content