Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Učinki Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP 2004–2021

28. februar 2023 – Raziskovalca Kristin Dalen in Åge A. Tiltnes iz norveške raziskovalne ustanove Fafo sta v EFTA hiši predstavila poročilo “Učinki Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP 2004–2021”.

Poročilo v angleščini je strnjena različica norveškega poročila raziskovalne ustanove Fafo “Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2004–2021: Kaj je dosegla Norveška?”, ki ga je norveško Ministrstvo za zunanje zadeve naročilo kot pregled ključnih vidikov obeh finančnih mehanizmov.

Fafo je norveška neodvisna družboslovna raziskovalna ustanova, ki se ukvarja s pogoji v poklicnem življenju, organizacijskem življenju, družbo in politiko, razmerjem med politiko in življenjskimi razmerami ter z demokracijo, razvojem in ustvarjanjem vrednot.

Poročilo, ki sicer ni evalvacija, poudarja, kako je podpora Norveške prek finančnih mehanizmov pomagala doseči naslednja dva cilja:

  • zmanjšati gospodarske in socialne razlike v EGP ter
  • krepiti bilateralne odnose med državami donatoricami in državami upravičenkami.

Poročilo temelji predvsem na pregledu dokumentov. Da bi dobili vpogled v strukturo in upravljanje finančnih mehanizmov pa je je bilo intervjuvanih še 40 oseb.

 

Vir: Urad za finančne mehanizme

Skip to content