Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Trajnostno upravljanja Pohorja ali SUPORT

Javnosti se je predstavil Projekt Trajnostno upravljanja Pohorja (SUPORT), ki se sofinancira v okviru Programa Finančnega mehanizma EGP 2009–2014, in si prizadeva poiskati rešitve za trajnostni razvoj Pohorja. Poleg Zavoda za gozdove Slovenije, ki je nosilec projekta, v projektu kot partnerji sodelujejo tudi  Zavod RS za varstvo narave, Regionalna razvojna agencija za Koroško ter občini Zreče in Ribnica na Pohorju.
Pohorje je zaradi svojih naravnih danosti uvrščeno v ekološko omrežje Natura 2000, vendar so zaradi številnih dejavnikov, predvsem pa zaradi razvoja turizma in rekreacije, ogroženi najvrednejši deli narave Pohorja. Številnim vrstam ptic, dvoživk in metuljev upada številčnost. Zato je cilj projekta SUPORT poiskati rešitve za trajnostni razvoj Pohorja, ki bo hkrati zagotavljal ohranjanje naravovarstveno visoko vrednih območij in obstoj prostočasnih aktivnosti v naravi.
Na predstavitvi projekta je bil poudarjen pomen vsebine projekta za prostor na Pohorju in tudi za širšo slovensko javnost, od same lokacije izvajanja, ciljev, dejavnosti, časovnice in finančnega načrta, ter pomen sodelovanja med institucijami.

Skip to content