Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Tehnični sestanek Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP

18. in 19. oktober 2022 – Gostili smo dvodnevni sestanek »Tehnical meeting of the EEA and Norway Grants 2014-2021«.

Razprava je tekla predvsem o pregledu izvajanja stanja Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora v Sloveniji, s poudarkom na pregledu stanja projektov programa Izobraževanje-krepitev človeških virov, predstavitvi postopanja v primeru nepravilnosti ter izvajanju Sklada za bilateralne odnose.

Več o naših projektih v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov si preberite na povezavi: https://www.norwaygrants.si/projekti/projekti-programa-izobrazevanje-krepitev-cloveskih-virov/

Skip to content