Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Študijski obisk županj in županov na Norveškem

V maju 2014 je Sektor za enake možnosti organiziral študijski obisk, ki je bil del bilateralnega sodelovanja med Kraljevino Norveško in Republiko Slovenijo, opredeljenega v Programu Norveškega finančnega mehanizma in je potekal v kombinaciji s študijskim obiskom županj in županov, ki je tudi ena od dejavnosti projekta Uravnotežimo odnose moči med spoloma. Delegacija 17 udeleženk in udeležencev, med katerimi so bile županje / župani, direktorice / direktorji občinskih uprav, predstavnica Združenja občin Slovenije in predstavnice MDDSZ, je obiskala Norveško in se seznanila s področjem enakosti spolov na Norveškem, kjer  prevladuje miselnost, da se enakost spolov obrestuje in je hkrati tudi temelj za družbeni napredek. Občine, ki so se udeležile študijskega obiska, so se med drugim zavezale, da bodo pripravile lastne akcijske načrte za enakost spolov.

Podrobneje o obisku

Skip to content