Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Študijski obisk v Reykjaviku na Islandiji

V začetku avgusta sta v okviru bilateralnega sodelovanja Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 predstavnici Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Sektorja za enake možnosti, ki je osrednje nacionalno telo za področje enakosti spolov, udeležili dvodnevnega študijskega obiska institucij in akterjev, ki so na Islandiji odgovorni in pristojni za sprejemanje in izvajanje politik, programov in projektov na področju enakosti spolov.

Namen študijskega obiska je bil prenos znanj, izmenjava izkušenj in dobrih praks s področja enakosti spolov na lokalni in nacionalni ravni, s posebnim poudarkom na naslednjih tematskih sklopih:

– nasilje nad ženskami,

– uravnotežena zastopanost žensk in moških na mestih odločanja ter

– moški in enakost spolov.

V okviru obiska sta, z namenom vzpostavitve stika ter krepitve sodelovanja, obiskali in se srečali s predstavniki in predstavnicami šestih institucij: 

STÍGAMÓT – Center za pomoč žrtvam spolnih zlorab in nasilja, 

Občina Reykjavik – Oddelek za človekove pravice, 

Center za enakost spolov, 

Islandska univerza,  

Ministrstvo za industrijo in inovacije, 

Varna hiša za žrtve nasilja nad ženskami.

Razprava s strokovnjakinjami in strokovnjaki je potekala predvsem o izkušnjah s pripravo in izvajanjem politike enakosti spolov s posebnim poudarkom na sprejemanju zakonodaje, izvajanju projektov in programov za preprečevanje in boj proti nasilju nad ženskami; na sprejemanju in spremljanju zakonodaje in ukrepov za uravnoteženo zastopanost žensk in moških na mestih odločanja v gospodarstvu; na ukrepih za večje vključevanje moških pri spodbujanju in uresničevanju enakosti spolov.   V okviru študijskega obiska sta vzpostavili pomembne stike z namenom krepitve oz. nadgradnje obstoječega sodelovanja med Slovenijo in Islandijo v bodoče v okviru izvajanja bilateralnega sklada Norveškega in EGP finančnega mehanizma ter v okviru izvajanja projekta programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 “Uravnotežimo odnose moči med ženskami in moškimi”.

Skip to content