Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Študijski obisk na Norveškem-projekt StudioKrog

V sklopu projekta StudioKroG, ki je financiran s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma in pripadajoče slovenske udeležbe preko javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje je v septembru potekal študijski obisk na Norveškem.

Projektni konzorcij se je tako na Norveškem, seznanil s praktičnimi primeri aktivacije skupnosti za uveljavljanje načel krožnega gospodarstva, primeri sodelovanja centrov ponovne uporabe z lokalnimi oblastmi, postavitve mobilnih objektov iz (rabljenih) ladijskih kontejnerjev za študentske domove in v turistične namene, ogled popolne obnove univerze  s 100% opremo z rabljenim pohištvom, primer trgovine s ponudbo ponovno uporabljenih mobilnih telefonov, po katerih je na trgu veliko povpraševanje (2-3 leta stari modeli), saj se zavedajo, da okolje plača največjo ceno v celi verigi potrošništva. Ponovna uporaba kot del krožnega gospodarstva je na Norveškem način življenja, lahko bi rekli že tradicija, saj so se krožni modeli vzpostavili že v letu 1970.

Tako smo znova potrdili, da projekt »StudioKroG« naslavlja visoke cilje razumevanja krožne rabe virov v praksi, kjer je v ospredju design odpadkov in kreativnost rabe virov v prid zmanjšanja onesnaževanja in obvladovanja podnebnih sprememb.

Skip to content