Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Študijski obisk na Norveškem – projekt Prometej

V sklopu projekta Prometej, ki je financiran s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov in predstavlja prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi, je projektno partnerstvo v preteklem tednu na Norveškem spoznavalo dobre prakse usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, različne pristope k izobraževanju zaposlenih in vodstvenega kadra ter se seznanilo z organizacijskimi kulturami, ki temeljijo na enakosti spolov.

Norveški partner projekta Prometej, Norges Automobil-Forbund (NAF), je organiziral bogat program, ki je udeležencem omogočil poglobljen vpogled v navedena področja delovanja v kar petih norveških organizacijah: NAF, Great Place to Work, Abelia, Innovation Norway in Geta.

Predstavljeni so bili zakonodajni okviri in pravne smernice, ki norveške organizacije vodijo pri upravljanju vseh nivojev delavno-pravnih razmerij s poudarkom na vsebinah, ki jih naslavlja projekt Prometej, pri čemer je bila predstavljena tudi primerjalna analiza stanja v Sloveniji in na Norveškem. Podrobneje je bil predstavljen tudi koncept dela od doma. Prisotne norveške organizacije so izpostavile ključna področja t.i. skandinavskega oz. nordijskega modela, in razpravo podkrepile konkretnimi primeri iz posameznih organizacij. Velik poudarek so norveške organizacije namenile predstavitvi norveške kolektivne zavesti in kulture, ki v veliki meri slonita na zaupanju, kar se kaže v vseh porah družbe.

Z izvedbo študijskega obiska Norveške in spoznavanjem dobrih praks so se še okrepile bilateralne vezi med norveškim partnerjem in preostalim delom konzorcija.

Skip to content