Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Strokovno srečanje »Aktivacija skupnosti za uveljavljanje načel krožnega gospodarstva v Sloveniji«

25. november 2022 – V dvorcu Trebnik v Slovenskih Konjicah je v petek potekalo strokovno srečanje z naslovom »AKTIVACIJA SKUPNOSTI ZA UVELJAVLJANJE NAČEL KROŽNEGA GOSPODARSTVA V SLOVENIJI«. Uvodni pozdravni nagovor je imel sekretar iz kabineta ministra g. dr. Franc Trček, ki se je z ekipo sodelavcev Vladne službe RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko udeležil omenjenega strokovnega posveta. V nagovoru je g. dr. Trček izpostavil: “Projekta StudioKroG se na SVRK veselimo, saj kaže pravo pot in pristop. Gre za pilotski projekt, ki se izvaja v in za lokalno-regionalne skupnosti ter bo imel svojo življenjsko pot tudi po koncu kohezijskega financiranja. Ob izmenjavi strokovnih znanj med slovenskimi in norveškimi partnerji so takšni projekti pomembni tudi za zakonodajno in izvršilno vejo oblasti, ker nam dajejo potrebne informacije o nujnih spremembah zakonodaje, ki so potrebni za uvajanje spoznanj, izhajajočih iz pilotskih projektov, v raznolika lokalna okolja.”

Razprava je tekla tudi na akcijskem načrtu, ki naslavlja preprečevanje nastajanja odpadkov, krožno zasnovo in celotni življenjski cikel izdelkov ter implementacijo pristopa krožnega gospodarstva na primeru ponovne rabe zavrženih ladijskih kontejnerjev za izobraževalne, podjetniške, turistične in druge namene.

Nov akcijski načrt je eden glavnih gradnikov Evropskega zelenega dogovora, ki določa ambiciozen časovni načrt za ogljično nevtralno krožno gospodarstvo, ki je z viri gospodarno in v katerem je gospodarska rast ločena od rasti rabe virov.  Za vzpostavitev partnerskega sodelovanja med javnimi in zasebnimi deležniki v okviru povečanja možnosti krožne rabe virov, so ob koncu projekta za zagotavljanje trajnosti vsi navzoči ključni partnerji podpisali neformalni dogovor o nadaljnjem sodelovanju kot skupnosti po izteku projekta z opredeljenimi skupnimi razvojnimi izzivi za širitev krožnega gospodarstva v Sloveniji.

Strokovno srečanje je potekalo v sklopu sofinanciranega projekta StudioKroG-studio krožnega gospodarstva in je bil prvinsko namenjen celostni aktivaciji širše skupnosti za uveljavljanje načel krožnega gospodarstva. Posveta so se udeležili tudi podžupan Občine Slovenske Konjice g. Primož Poklič, direktor JKP Slovenske Konjice g. mag. Aleš Brglez, partner projekta Fonix AS (Norveška) Mr. Jan Evensen, managerka prehoda v krožno gospodarstvo MOL Ljubljana ga. mag. Zala Božič Strojin, mednarodno priznani arhitekt na področju kontejnerske infrastrukture g. dr. Jure Kotnik, Univerza Maribor – fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo ga. izr. prof. dr. Katja Pogačar,  in še mnogi drugi.

Skip to content