Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

STATUS REPORT 2020: 890 milijonov EUR za 1.600 projektov za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo

10. junij 2021 – Preteklo leto je bilo drugačno od vseh poprej, saj se je celotna Evropa ustavila. Pandemiji navkljub pa sta Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP še vedno podpirala skupnosti po Evropi in zmanjševala gospodarske in socialne razlike.  Poglejmo si rezultate in zgodbe, ki stojijo za finančnima mehanizmoma, ter se seznanimo z dosedanjimi dosežki v obdobju financiranja 2014–2021.

Od reševanja čebel do spodbujanja mednarodnega policijskega sodelovanja: 2014–2021 na kratko

Populacija čebel v Evropi se je bistveno zmanjšala zaradi sprememb v njihovem naravnem okolju. Projekt BeeConSel dela na prilagojenem sistemu nadzora parjenja čebel z uporabo znanstveno dokazanih orodij ter znanja in izkušenj z Norveške in Švedske. Cilj je povečati učinkovitost rejskih programov pri izbiri lastnosti in zagotoviti višjo stopnjo preživetja lokalnih čebel. Projekt financira Sklad za regionalno sodelovanje, izvajajo pa ga partnerji iz Slovenije, Hrvaške, Severne Makedonije, Norveške in Švedske.

Generalni inšpektorat romunske policije načrtuje ustanovitev »enote za kazniva dejanja iz sovraštva« za soočanje s tovrstnimi dejanji in za preiskovanje rasno motivirane napade na Rome in druge manjšine. Za vzpostavitev učinkovite enote bosta moči združila romunski inšpektorat in enota za kazniva dejanja iz sovraštva na okrožni policiji iz Osla. “Partnerstvo z enoto za kazniva dejanja iz sovraštva iz Osla je dodana vrednost našemu projektu. Ne samo da bomo uporabili njihove izkušnje pri ustanavljanju podobne enote znotraj našega urada za kriminalistične preiskave, temveč bomo lahko tudi neposredno izvajali njihove rešitve za morebitne izzive, ki se lahko pojavijo pri nas. To je za nas prvi projekt na tem področju in, upajmo, ne zadnji. Vsaka izkušnja, ki si jo lahko izposodimo in nato uporabimo, je zelo pomembna, «pravi glavni policijski komisar Ciprian Mirion.

To sta le dva primera od več kot 1.600 projektov, ki bodo prejeli več kot 890 milijonov EUR. Islandija, Lihtenštajn in Norveška nameravajo do leta 2024 dodeliti skupno 2,8 milijarde EUR. Za izvajanje projektov in doseganje rezultatov so na voljo še tri leta, finančna mehanizma pa se približujeta doseganju in preseganju zastavljenih ciljev. V trenutnem obdobju financiranja so sredstva finančnih mehanizmov že pomagala:

  • 580 000 + ljudi vključiti v aktivnosti, ki jih organizirajo organizacije civilne družbe;
  • ustvariti 600+ delovnih mest;
  • začeti poslovati 890+ mladim
  • … in še veliko več.

»Dolgoročne učinke pandemije COVID-19 na Evropo bomo še videli. Upamo, da bomo lahko z uspešnim odzivom na pandemijo začeli obnavljati življenja in preživljanje. Smo na polovici trenutnega sedemletnega obdobja financiranja Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP. Zato predvidevamo, da se bo hitrost izvajanja v naslednjih treh letih pospešila in videli bomo še bolj impresivne rezultate« so v skupni izjavi dejali Ine Eriksen Søreide, ministrica za zunanje zadeve Norveške, Guðlaugur Þór Þórðarson, minister za zunanje zadeve Islandije in Dominique Hasler, ministrica za zunanje zadeve Lihtenštajna.

Leta 2020  so države donatorice podpisale še sporazume o sodelovanju z Madžarsko, s čimer so zaključile fazo pogajanj in pospešile proces izvajanja. Trenutno se v vseh državah upravičenkah izvaja 96 programov. Leta 2020 je bilo podpisanih 15 sporazumov o programu, ki potencialnim nosilcem projektov in projektnim partnerjem ponujajo še več možnosti za uresničitev njihovih idej. Od leta 2017 je bilo objavljenih skupno 287 razpisov za oddajo predlogov projektov, od tega 115 samo v letu 2020.

Leta 2020 so države donatorice izbrale 19 projektov, ki bodo podprti v okviru Sklada za regionalno sodelovanje v višini 31,89 milijona EUR. Ta sklad je edinstven, saj ni omejen na 15 držav upravičenk, vključenih v Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP, ampak je odprt tudi za nekatere države, ki niso članice EGP.

Sodelovanje med organizacijami držav upravičenk in držav donatoric je eden glavnih stebrov finančnih mehanizmov. Do sedaj je v podprte projekte vključenih 505 projektnih partnerjev iz Islandije, Lihtenštajna in Norveške. Da bi spodbudili nova partnerstva in sodelovanje, se organizirajo dogodki za povezovanje, ki povezujejo nosilce projektov iz držav upravičenk s projektnimi partnerji iz držav donatoric.

505 projektnih partnerjev iz držav donatoric sodeluje v podprtih projektih. 44% podprtih projektov vključuje partnerje iz ene od držav donatoric.

Ozadje

Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP predstavljata zavezo Islandije, Lihtenštajna in Norveške k spodbujanju bolj trajnostne in vključujoče rasti v Evropi, bilateralnega sodelovanja in reševanja skupnih izzivov. Obdobje financiranja 2014–2021 predstavlja doslej najbolj ambiciozno prizadevanje EGP/EFTA držav, ki je v skupni vrednosti sredstev 2,8 milijarde EUR namenjeno krepitvi bilateralnih odnosov in zmanjšanju socialnih in gospodarskih neenakosti v Evropi.

Nepovratna sredstva se usmerjajo prek programov, ki odražajo prednostne naloge Evropske unije. Vsaka država upravičenka ima več programov, ki obravnavajo najpomembnejša vprašanja na različnih področjih.

Odkrijte več – raziščite Status Report 2020!

Vir: Urad za finančne mehanizme

Skip to content