Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Sprememba razpisne dokumentacije

Obveščamo vas, da je bila spremenjena razpisna dokumentacija Javnega razpisa za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009 in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014. Za oba sklopa je objavljena nova prijavnica v slovenskem in angleškem jeziku, pri kateri gre za tehnično spremembo formata: Excel prijavnica se je razdelila na Word Prijavnico in Excel Finančni načrt. Za oba sklopa so objavljena tudi nova Navodila za prijavitelje, ki so bila spremenjena v tistem delu, ki se nanaša na prijavnico.

Povezava na razpisno dokumentacijo

Skip to content