Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Spletna stran vnaprej opredeljenega projekta KIPSI

18. januar 2022 – Zaživela je spletna stran vnaprej opredeljenega projekta Kombinirano izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju (KIPSI).

Na spletni strani vnaprej opredeljenega projekta, ki se izvaja v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov, boste našli informacije o napredku izvajanja projekta, vključenih institucijah in aktualnih dogodkih.

Več na: www.blendvet.si

Skip to content