Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Sodelujemo za skupne cilje

Ohranjena kulturna in naravna dediščina, ohranjanje biotske pestrosti, bolj opolnomočena civilna družba, nove raziskave in številne nove izkušnje v mednarodnih izmenjavah – samo nekaj doprinosov Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Norveškega finančnega mehanizma k večji kakovosti življenja v Sloveniji. Z okvirno 29 milijoni evrov sredstev, ki vključujejo nepovratna sredstva in sredstva nosilcev projektov, smo v obdobju 2009–2014 v Sloveniji uresničili več kot 120 projektov s področij štipendiranja in mobilnosti, nevladnih organizacij, javnega zdravja, enakosti med spoloma, biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev, ohranjanja oz. oživljanja kulturne in naravne dediščine ter okolja. Več bi vam radi predstavili na zaključnem dogodku Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma v Sloveniji v obdobju 2009–2014 z naslovom
Sodelujemo za skupne cilje, ki bo

v petek, 7. oktobra 2016, ob 10. uri,
v klubu Cankarjevega doma, Ljubljana.

Dogodek skupaj organiziramo vsi, ki smo v Sloveniji sodelovali pri izvajanju programov: Služba Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), ki je hkrati tudi Nacionalna kontaktna točka, Regionalni center za okolje (REC Slovenija), Center za informiranje, sodelovanje in razvoj NVO (CNVOS) in Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS). Udeležili se ga bodo tudi predstavniki držav donatoric Islandije, Lihtenštajna in Norveške, predvsem pa se bodo predstavili številni projekti, ki bodo najbolj nazorno pokazali, da smo s pomočjo Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma na številnih področjih v Sloveniji izboljšali kakovost življenja.

Okvirni program dogodka:

9:30–10:00 Registracija
10:00–10:05 Uvodne besede državnega sekretarja Franca Matjaža Zupančiča, SVRK
10:05–10:15 Nagovor Thorsteinna Björnssona iz Urada za finančne mehanizme iz Bruslja
10:15–10:25 Nagovor Mojce Krisch, vodje Sektorja za finančne mehanizme, NKT
10:25–10:35 Pevsko-plesni nastop otrok iz Centra Janeza Levca Ljubljana
10:35 10:45 Nagovor Alenke Flander, direktorice CMEPIUS-a, nosilca programa Štipendijskega sklada
10:45–10:55 Modna revija romske mode (Romsko društvo Romano Veseli)
10:55–11:05 Nagovor Gorana Forbicija, direktorja CNVOS-a in Blanke Koron, direktorice REC-a, nosilcev programa Sklada za nevladne organizacije

Prijava na brezplačni dogodek je mogoča do 5. oktobra 2016 prek povezave: https://www.norwaygrants.si/zakljucni-dogodek-financnega-mehanizma-egp-norveskega-financnega-mehanizma-2009-2014/

Podrobnejše informacije o programih in projektih: www.norwaygrants.si/www.eeagrant.si; http://www.norveski.nvosklad.si/ ali http://www.cmepius.si/.

Se vidimo!

Skip to content