Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Slavnostni podpis sporazuma o sodelovanju med deležniki

9. december 2022 – Potekal je slavnostni podpis sporazuma o sodelovanju med deležniki v okviru enega največjih mobilnostnih projektov pri nas, SmartMOVE, ki je sofinanciran v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

Podpis je potekal v prostorih Mestne občine Ljubljana med RRA LUR, ki je nosilec projekta ter sodelujočimi organizacijami Univerzitetni klinični center Ljubljana, BTC, IKEA Slovenija, Studio Moderna ter Krajinski park Ljubljansko Barje.

Podpisan sporazum je tako eden prvih odločnih korakov v smeri večje trajnostne mobilnosti, saj se Ljubljanska urbana regija sooča z izjemno količino prometa in negativnih okoljskih vplivov iz tega naslova.

Z zavedanjem, da so nujno potrebne spremembe na tem področju, so k projektu SmartMOVE pristopile navedene organizacije, ki želijo z njegovo pomočjo oblikovati učinkovite ukrepe za spodbujanje uporabe trajnostnih načinov mobilnosti med zaposlenimi v svojih podjetjih oziroma v primeru območja posebnega pomena – Krajinskega parka Ljubljansko barje – pri obiskovalcih parka.

Ena najpomembnejših rešitev, ki jih preizkuša projekt SmartMOVE, je tudi povsem nova oblika trajnostno naravnane alternative prevoza na delo. Marko Guček, CEO projektnega partnerja GoOpti, ki je razvil dinamično platformo za rezervacijo prevoza na delo, pravi, da bo pilotni projekt v primeru pozitivnega odziva uporabnikov lahko prerasel v tržno različico, ki bi se približala ceni javnega prevoza.

Skip to content