Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Sklad za zaposlovanje mladih vzpodbuja vedno več zanimanja

4. februar 2021 – Lanskega septembra je bil objavljen drugi javni razpis za zbiranje predlogov v okviru Sklada za zaposlovanje mladih. Prejetih je bilo več kot 130 prijav, kar ponovno potrjuje pomembnost tega sklada. Vloge bodo zdaj ocenjene, za financiranje pa bodo izbrane najboljše projektne ideje. To je velik dosežek, ki kaže na to, kako pomembno je, da še naprej krepimo moč, podpiramo in vlagamo v našo mladino.

O skladu

Sklad za zaposlovanje mladih je bil ustanovljen leta 2017 s ciljem prispevati k trajnostnemu in kakovostnemu zaposlovanju mladih v Evropi. Za razliko od večine programov, ki jih Islandija, Lihtenštajn in Norveška podpirajo preko Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP, ima ta sklad transnacionalni fokus – pomaga organizacijam iz različnih evropskih držav pri iskanju novih načinov za boj proti brezposelnosti mladih in zmanjševanju le-te.

“138 prijavljenih projektnih predlogov skupaj zaprošajo za 195 milijonov EUR sredstev. Ta znesek je 16-krat višji od sredstev, ki so na voljo v razpisu za zbiranje predlogov in jasno kaže na nadaljnjo potrebo po financiranju pobud za zaposlovanje mladih”.

Grethe Haugøy – Urad za finančne mehanizme

Sklad za zaposlovanje mladih ponuja nepovratna sredstva projektom, ki spodbujajo trajnostno in kakovostno zaposlovanje mladih v državah upravičenkah. Nepovratna sredstva so na voljo za pobude, ki podpirajo mlade, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET – not in employment, education or training), stari med 25 in 29 let, zlasti tiste, ki živijo v manjših mestih, predmestjih ali na podeželju, ali so matere ali dolgoročno brezposelni.

Privablja tisoče organizacij po vsej Evropi

Leta 2018 je bilo v okviru prvega razpisa izbranih 25 projektov z udeleženci iz 25 evropskih držav. Projekti so imeli ambiciozne cilje, nekaj od teh je: vključiti 15.000 mladih v izobraževanje ali usposabljanje, podpreti 14.000 mladih pri aktivnem iskanju zaposlitve, ustvariti 3.000 delovnih mest v nevladnih organizacijah, socialnih podjetjih in običajnem trgu dela ter pomagati 1.800 mladim, da ustanovijo svoja podjetja.

Za drugi razpis je bilo predloženih 138 projektov, ki predstavljajo skoraj 1.100 institucij iz vseh držav članic EU ter Islandije, Lihtenštajna in Norveške. Kot prijavitelji so najbolj aktivne grške, italijanske in španske organizacije. Dobro zastopane so tudi manjše države, slovenski subjekti so vključeni v kar 64 prijav, ciprski pa v 49. Kot pravi Grethe: »Drugi krog dokazuje nadaljnje zanimanje za naš Sklad za zaposlovanje mladih in potrebo po čezmejnem sodelovanju za podporo mladih in njihovi prihodnosti – to je super«.

Vir: Grethe Haugøy, Urad za finančne mehanizme

 

Infografika, ki povzema rezultate več kot 130 prijav na drugi razpis Sklada za zaposlovanje mladih

Skip to content