Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Sklad za regionalno sodelovanje – obvestilo

Upravljavec sklada Ecorys Polska obvešča, da je na razpis Sklada za regionalno sodelovanje prispelo več kot 700 prijav, ki vključujejo več tisoč subjektov iz vse Evrope. Posledično je prišlo do zamika časovnice glede ocenjevanja in izbora.

Poziv za predložitev končnih prijav projektov bo objavljen predvidoma marca 2019. Vsi izbrani kandidati bodo takrat tudi obveščeni o nadaljnjih korakih.

Vabljeni k spremljanju spletne strani Sklada za regionalno sodelovanje za več informacij.

Vsa vprašanja v zvezi s Skladom za regionalno sodelovanje naslovite na upravljavca sklada Ecorys Polska: eeagrants@ecorys.com

Skip to content