Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

SKLAD ZA REGIONALNO SODELOVANJE – OBVESTILO

Upravljavec sklada Ecorys Polska obvešča, da se je v drugi krog razpisa Sklada za regionalno sodelovanje uvrstilo 40 popolnih vlog.

Izbrani predlogi pokrivajo pet prednostnih področij Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP ter vključujejo organizacije iz cele Evrope, tudi iz Slovenije (5 organizacij v vlogi vodilnega partnerja in 9 v vlogi partnerja iz države upravičenke). Pozno jeseni naj bi bilo znano, kateri projekti bodo izbrani za financiranje.

Vabljeni k spremljanju spletne strani Sklada za regionalno sodelovanje za več informacij.

Vsa vprašanja v zvezi s Skladom za regionalno sodelovanje naslovite na upravljavca sklada Ecorys Polska: eeagrants@ecorys.com

Skip to content