Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Si lahko privoščimo neizkoriščen potencial žensk?

KONFERENCA ENAKOST SPOLOV SE OBRESTUJE!

Čas finančne in gospodarske krize je priložnost za korenite družbene spremembe, za iskanje inovativnih in boljših rešitev, za ustvarjanje pravičnejše družbe. Hkrati pa je to tudi čas, ko je enakost spolov, eden od gradnikov pravične družbe, na veliki preizkušnji, saj se jo pogosto razume kot zadevo, s katero se ukvarjamo zgolj v časih gospodarske in družbene rasti ter napredka.

Enakost spolov ni razkošje. Je nuja. Ni samo stvar človekovih pravic in demokracije, temveč tudi stvar gospodarskega razvoja in družbene blaginje. Da se enakost spolov obrestuje, dokazujejo številne študije in izkušnje tako iz poslovnega kot političnega sveta. Enakost žensk in moških oziroma raznolikost spolov izboljšuje procese odločanja, povečuje uspešnost podjetij, zmanjšuje tvegane in povečuje družbeno odgovorne odločitve, tako politične kot poslovne.

Udeleženci konference Enakost spolov se obrestuje! so 15. in 16. januarja 2014 razpravljali o političnih, gospodarskih, družbenih in tudi zasebnih argumentih za enakost žensk in moških. Ključno vprašanje, na katerega so skušali odgovoriti je, ali si lahko privoščimo neizkoriščen potencial žensk. Ženske v Sloveniji in drugod po Evropi so bolj izobražene od moških, vendar večinoma zasedajo nižja in slabše plačana delovna mesta, na položajih odločanja v politiki in gospodarstvu so slabše zastopane. Predstavili so različne dobre prakse ter razpravljali o ključnih izzivih za krepitev enakosti spolov v prihodnosti.

Konferenca je bila otvoritveni dogodek projekta Uravnotežimo odnose moči med spoloma, ki ga izvaja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in se sofinancira iz Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009 – 2014.

Podrobnejši program in gradiva

Foto: Mavric Pivk_Delo

Skip to content