Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Rezultati drugega javnega razpisa programa Socialni dialog – dostojno delo

20. april 2021 – Znani so rezultati drugega javnega razpisa v okviru programa Socialni dialog – dostojno delo. V Sloveniji se bo izvajal projekt Združenja delodajalcev Slovenije, podprt s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma.

Innovation Norway, upravljavec programa Socialni dialog – dostojno delo, je 19. aprila 2021 objavila rezultate 2. javnega razpisa tega programa. V vseh državah upravičenkah (Bolgarija, Ciper, Češka, Estonija, Hrvaška, Litva, Poljska Romunija, Slovaška in Slovenija) je bilo skupaj oddanih 43 prijav. Izbranih je bilo 16 projektov, ki  bodo sofinancirani s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v skupni vrednosti 2,6 milijona EUR.

Seznam podprtih projektov (v angleškem jeziku)

Projekt Močan socialni dialog za lažje prilagajanje spremembam

V Sloveniji se bo izvajal projekt Močan socialni dialog za lažje prilagajanje spremembam (Strong Social Dialogue to facilitate adaptation to change). Nosilec projekta je Združenje delodajalcev Slovenije, projektni partner pa Konfederacija norveških podjetij (NHO). Projekt bo okrepil zmogljivost socialnih partnerjev za učinkovitejše sodelovanje pri oblikovanju politike in izvajanju avtonomnih normativnih okvirov, ki bodo prispevali k učinkovitejši uporabi razvojnih potencialov in ohranjanju političnega in socialnega miru. Projekt je vreden 94.933 EUR, od tega bo v 90 %  (85.440 EUR) sofinanciran s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma.

Skip to content