Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

PRVO SREČANJE SKUPNEGA ODBORA SKLADA ZA BILATERALNE ODNOSE

V sredo, 10. aprila 2019, je v Ljubljani potekalo prvo srečanje Skupnega odbora Sklada za bilateralne odnose v okviru Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP 2014–2021.

Predstavniki v odboru so večino srečanja posvetili pregledu vloge in odgovornosti odbora ter načrtu predvidenih bilateralnih aktivnosti. Identificirali so štiri ideje bilateralnega sodelovanja s področja enakih možnosti, zlasti v diplomaciji, ozaveščanja odločevalskih struktur o ukrepih blaženja podnebnih sprememb ter pomoči državam v razvoju. Njegova Ekscelenca Olav Berstad, veleposlanik Kraljevine Norveške, predstavniki Ministrstva za zunanje zadeve RS, Urada za finančne mehanizme v Bruslju ter Nacionalne kontaktne točke so tako na prvem skupnem srečanju začrtali nadaljnjo pot uspešnega bilateralnega sodelovanja med državami donatoricami in Slovenijo.

Skip to content