Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Projekti Sklada za regionalno sodelovanje tudi v Sloveniji

Sklad za regionalno sodelovanje je bil ustanovljen leta 2018, da bi prispeval k reševanju skupnih evropskih izzivov. Za razliko od običajnih programov, ki jih podpirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška, ima ta sklad transnacionalen poudarek. V nadaljevanju so predstavljeni projekti, v katerih sodelujejo tudi projektni partnerji iz Slovenije.

Sklad za regionalno sodelovanje je novost Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP v trenutnem obdobju. Sklad podpira transnacionalno in regionalno čezmejno sodelovanje med državami upravičenkami s poudarkom na skupnih evropskih izzivih, ki jih je mogoče rešiti le s skupnimi močmi. Ker pa se izzivi ne ustavijo na mejah EU, je bilo k sodelovanju povabljenih deset sosednjih držav. Sklad se osredotoča na programska področja finančnih mehanizmov.

Upravljavec, ki Uradu za finančne mehanizme pomaga pri izvajanju tega sklada, je konzorcij, ki ga sestavljata Ecorys Polska in JCP Italija.

Projekti

Podprti projekti so regionalne čezmejne ali transnacionalne narave in vključujejo partnerje in aktivnosti v vsaj treh različnih državah. Sredstva so namenjena podpori vključujočega dialoga in krepitvi čezmejnih in transnacionalnih mrež, krepitvi zmogljivosti, izmenjavi znanja in izmenjavi politik za pospeševanje inovacij; razvoju struktur trajnostnega sodelovanja med gospodarstvom, javnim ter civilnim sektorjem in akademskim svetom; in dejavnosti, ki prispevajo in povečujejo uspešnost ter učinkovitost pri razvoju politike in odzivov na skupne evropske izzive.

V okviru prvega razpisa je bilo oddanih več kot 700 prijav, ki so pokrivala vseh 23 področij. Izbranih pa je bilo 20 projektov. V štirih od teh projektov sodelujejo tudi slovenski projektni partnerji.

BeeConSel

1,8 milijona EUR | 5 partnerjev | 39 mesecev (1. 10. 2020 – 31. 12. 2023)

Dolgoročni cilj projekta Skupna prizadevanja za ohranjanje in selekcijo čebel (Joint Effort for Honey Bee Conservation and Selection) – BeeConSel je vpeljava nadzorovanega parjenja pri družinah medonosne čebele, ki bo primerno prilagojeno zakonitostim lokalnega okolja in razmeram. Ta korak je namreč prepoznan kot ključen za ohranitev lokalnih podvrst medonosnih čebel. Eden od ključnih ciljev projekta je tudi ozaveščanje čebelarske javnosti ter drugih deležnikov v državah partnericah o nujnosti vključitve tega koraka v rejske programe. Poleg Kmetijskega inštituta Slovenije, ki je nosilec projekta, v projektu sodelujejo še Norveška čebelarska zveza, Švedska univerza za kmetijstvo, ter podjetji CARPEA iz Severne Makedonije in CALS iz Osijeka na Hrvaškem.

CODE Europe

1,3 milijona EUR | 11 partnerjev | 36 mesecev (1. 1. 2021 – 31. 12. 2023)

S projektom Soodločajoča Evropa: civilna tehnologija za dobro upravljanje in aktivno državljanstvo (Co-Deciding Europe: Civic Tech for Good Governance and Active Citizenship) bo razvil pilotni primer nadnacionalne e-participativne metode množičnega sodelovanja ( t.i. crowdsourcing) pri oblikovanju zakonodaje na temo kakovosti zraka v petih državah upravičenkah. Konzorcij bo razvil splošno uporabno metodologijo, ki bo omogočila objektivno primerjavo rezultatov projektov e-udeležbe v časovnem in geografskem prostoru ter jo uporabila za ocenjevanje pilotov množičnega sodelovanja. V projektu sodelujejo partnerji iz Madžarske, Belgije, Grčije, Portugalske, Latvije, Bolgarije, Estonije in Islandije in Inštitut za elektronsko participacijo (INePA) iz Slovenije.

HOPE

1,1 milijona EUR | 9 partnerjev | 36 mesecev (1. 7. 2020 – 30. 6. 2023)

S projektom HOPE – Iniciativa celostnega preprečevanja radikalizacije se bo ustvarila mreža oziroma evropsko učno središče za radikalizacijo, ki podpira stalno usposabljanje in izmenjavo znanja med državami z Balkana, Južne in Vzhodne Evrope. Mreža organizacij za usposabljanje in raziskovanje, akademij, zapornih in probacijskih sistemov za posredovanje pri preprečevanju in razdvajanju radikalizacije, pa tudi za izboljšanje procesa prehoda med zapori in / ali probacijskimi sistemi in skupnostjo za tiste, ki jim grozi radikalizacija ali ki so bili radikalizirani. V projektu sodeluje 9 partnerjev s Portugalske, Bolgarije, Romunije, Italije, Španije, Norveške in slovenska Uprava za probacijo.

Odkrivanje tipičnosti lokalnih vin in jabolčnih vin

1,5 milijona EUR | 9 partnerjev | 36 mesecev (oktober 2020 – september 2023)

Projekt Odkrivanje podeželske dediščine: avtohtona pridelava fermentiranih pijač za lokalno kulturno in okoljsko trajnost (Uncorking rural heritage: indigenous production of fermented beverages for local and environmental sustainability – Uncorking wine and cider typicality) naslavlja problematike izseljevanja s podeželja, bega možganov in slabo razvitega lokalnega gospodarstva, s katerimi se srečujejo podeželske regije v srednji in vzhodni Evropi. Cilj projekta je spodbuditi razvoj podeželja z izboljšanjem skupnih raziskovalnih zmogljivosti in širjenja znanja, vezano na pristop “terroir” za proizvodnjo vina in jabolčnika na izbranih območjih Slovenije, Hrvaške, Severne Makedonije in Norveške. Projekt vodi Univerza v Novi Gorici, kot partner pa sodeluje tudi Občina Ajdovščina.

 

Vabljeni k spremljanju spletne strani Sklada za regionalno sodelovanjeupravljavca sklada Ecorys Polska, ali Norveškega in EGP finančnega mehanizma za več informacij.

Vsa vprašanja v zvezi s Skladom za regionalno sodelovanje naslovite na upravljavca sklada Ecorys Polska: eeagrants@ecorys.com

Skip to content