Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Projekti se zaključujejo, med njimi tudi Za zdravje mladih

V torek, 20. septembra 2016 je v Mestnem muzeju Ljubljana potekala zaključna konferenca projekta »Za zdravje mladih«, podprtega s strani Programa norveškega finančnega mehanizma. Projekt je izvajalo pestro partnerstvo tako mladinskih organizacij, kot tudi strokovne in multi-medijske organizacije. Poleg Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, Mladinskega združenja Brez izgovora, Zveze tabornikov Slovenije in Mladinskega sveta Slovenije sta v projektu sodelovala še Nacionalni inštitut za javno zdravje in Radio televizija Slovenija.
S ciljem spodbujanja zdravega življenjskega sloga otrok in mladostnikov so se v okviru projekta po celotni Sloveniji izvajale raznolike in lokalnemu okolju prilagojene dejavnosti.
Po pripravi izhodiščih strokovnih podlag s strani strokovnjakov NIJZ, ki so odstrle največje zdravstvene probleme med mladimi v Sloveniji, so bila izvedena usposabljanja za trenerje in promotorje zdravja. Promotorji zdravja so nato pripravili in izvedli več kot 50 lokalnih programov promocije zdravega življenjskega sloga po principu »mladi za mlade«, v izvedbo katerih je bilo vključenih več kot 8500 mladih, pretežno učencev zadnje triade osnovne šole in srednješolcev. Posebna pozornost projekta je bila namenjena otrokom in mladim iz socialno šibkih okolij, za katere so bili organizirani tabori s aktivnostmi krepitve samopodobe ter življenjskih veščin na področju zdravega življenjskega sloga. Organizirani so bili tudi družinski tabori, izdan Priročnik za promotorje zdravja in publikacija Zdrav kot vidra, v kateri so zbrana številna programska orodja za izvajanje promocije zdravega življenjskega sloga med mladimi. Projekt se je dotaknil tudi novega področja socialnega marketinga za namen iskanja novih pristopov za spreminjanje in vzdrževanje vedenj in stališč pri mladih. Zelo pomembno vlogo pri informiranju in obveščanju javnosti o projektu in pomenu zdravega življenjskega sloga med mladimi je odigrala RTV Slovenija, ki je poleg medijske podpore preko MMC in radia pripravila tudi 20 prispevkov v okviru oddaje za mlade Infodrom.
Ob zaključku konference je 84 mladih prejelo naziv »promotor zdravja«, izbrani so bili 4 najboljši lokalni programi, sklepno dejanje konference pa je predstavljal podpis Zaveze slovenskega mladinskega sektorja in Urada RS za mladino k skupnem delovanju na področju zdravja mladih tudi v prihodnje.
Več o projektu: www.zdravjemladih.si

Za zdravje mladih je le eden od uspešno zaključenih projektov, njihove zaključke in rezultate že ves čas aktivno spremljano na naši Facebook strani.

Skip to content