Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Projekt Soustvarjanje pomoči družinam v skupnosti

V okviru Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 se je s februarjem 2015 začel izvajati projekt Soustvarjanje pomoči družinam v skupnosti – Pomoč družinam v skupnosti: soustvarjanje želenih sprememb za zmanjševanje socialne izključenosti in krepitev zdravja, ki nagovarja problematiko družbene izključenosti s katero se v Sloveniji srečuje vse večje število družin.

Izziv je vzpostaviti sodelovanje z družinami, ki ne zmorejo poiskati ustrezne pomoči v obstoječih programih. Namen projekta je mobilizirati vire družinskih članov in jih spodbuditi k aktivnemu reševanju nastale situacije. Cilji projekta so: razviti model pomoči družinam v skupnosti; usposobiti strokovnjake za delo na področjih SD z družinami, kineziologije in fizioterapije; soustvarjanje želenih sprememb z družinami; implementirati znanje v prakso. S projektom bodo pridobile družine, vključene v projekt, odrasli, vključeni v program vadbe za večjo mobilnost in aktiven življenjski slog, študentje z neposrednim sodelovanjem v projektu, strokovni delavci in študentje s prenosom rezultatov projekta v programe izobraževanja. S sodelovanjem norveške univerze se ob priložnosti za prenos znanja v Slovenijo odpira priložnost za dolgoročno sodelovanje med fakultetami.

Nosilec projekta je Univerza v Ljubljani, v okviru katere sodelujejo Fakulteta za socialno delo, Fakulteta za šport in Zdravstvena fakulteta. Kot partnerji v projektu sodelujeta tudi Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje in norveški partner Hřgskolen i Sřr-Trřndelag.

Več

Skip to content