Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Projekt Preventivni mozaik Posavja

Včeraj je v klubu Kulturnega doma Krško predstavil projekt »Preventivni mozaik Posavja« (PmP), ki je sofinanciran iz programa Norveški finančni mehanizem 2009-2014. Gre za regionalni preventivni projekt na področju preprečevanja bolezni, povezanih z življenjskim slogom, s poudarkom na preprečevanju zasvojenosti z alkoholom.

Projekt bo potekal do aprila 2016 na območju spodnje posavske regije. PmP zajema preventivne aktivnosti za otroke, mladostnike in starše, medinstitucionalno mreženje, svetovanje za družine, pare in posameznike, ter ulično delo z mladimi. Posamezne aktivnosti v okviru projekta med drugim zajemajo medinstitucionalno in interdisciplinarno  mrežo »Posavje za zdravje«, katere cilj je medinstitucionalno sodelovanje, informiranje, medsebojno izobraževanje, iskanje skupnih sistemskih rešitev ter izmenjava dobrih praks. S pilotnim projektom uličnega dela želijo doseči mlade, ki so že razvili tvegana vedenja. Psihoterapevtsko svetovanje v Krškem in Sevnici bo namenjeno predvsem neprostovoljno napotenim uporabnikom, v ta namen bo v Krškem vzpostavljena tudi svetovalnica v mesecu maju. Preventivne aktivnosti za mladostnike »V Posavju žuramo brez drog in alkohola« se izvajajo za učence in dijake na osnovnih in srednjih šolah. Izvajali bodo tudi pilotni preventivni projekt za otroke v drugi triadi osnovne šole. Starše bodo s preventivnimi intervencijami dosegali na delovnih mestih. Nosilec projekta je MC Krško, izvaja pa ga skupaj s partnerji CSD Krško, Družinskim inštitutom Zaupanje, Društvom Srečanje in ZD Krško ter z zunanjimi sodelavci. Želijo si, da bi s sodelovanjem institucij, ki delujejo na področju preventive v Posavju, skupaj sestavili mozaik in prispevali k preprečevanju oziroma zmanjševanju bolezni, povezanih z življenjskim slogom.

Skip to content