Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Projekt ODZIV NA HIV

Izvajati se je začel projekt ODZIV NA HIV ali »Partnerstvo za razvoj preventive in testiranja na HIV v skupnosti med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi (MSM)«. Glavni cilj projekta je zmanjšanje ali preprečitev prenosa virusa HIV in lajšanje psihosocialnih stisk oseb, ki živijo s HIV-om.

Namen projekta je vzpostavitev in izvajanje novih celovitih programov  promocije varne spolnosti in testiranja na HIV v skupnosti izven zdravstvenih institucij ter večja usposobljenost strokovnjakov za delo z ranljivimi skupinami. S tem bodo uresničili glavni cilj projekta, to je zmanjšanje ali preprečitev prenosa virusa HIV in lajšanje psihosocialnih stisk oseb, ki živijo s HIV-om.

Projekt bo v preventivnem smislu vključeval informiranje ciljnih skupin prek brošur, letakov, spletne strani www.odzivnahiv.si, družbenih omrežjih, različnih aplikacij, zajema tudi izdelavo dokumentarnega filma, informativnih videov, dveh knjig in revije. Na terenu bodo identificirana mesta druženja, kjer je preventivo najbolj smiselno izvajati, da bo zajela čim večji del ciljne skupine. Z vidika odkrivanja HIV so predvidena anonimna, zaupna in brezplačna testiranja za HIV in SPO izven zdravstvenih ustanov. Preventivni cilji so tudi povečati število testiranj na HIV in druge SPO, psihosocialna podpora osebam, ki živijo s HIV in je v prvem letu po diagnozi največjega pomena ter stalna dostopnost do svetovanja. Aktivirane bodo skupine za podporo HIV pozitivnih in njihovim partnerjem. Projekt ODZIV NA HIV predstavlja most med uporabniki in zdravstvenimi organizacijami, ki že sedaj izvajajo zdravljenja oseb, ki živijo s HIV.

Projekt ODZIV NA HIV je podprt s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma. Nosilec projekta je Društvo informacijski center Legebitra, partnerji v projektu pa so: Društvo ŠKUC – sekcija Magnus, Društvo DIH – Enakopravni pod mavrico, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana in Helseutvalget for bedre homohelse. ODZIV NA HIV je v začetni fazi, predvidoma se bo končal aprila 2016.

Skip to content