Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Projekt CARS-OUT! Okoljsko prijazen obisk zavarovanih območij

Danes so bile na novinarski konferenci predstavljene nove ureditve in objekti, s katerimi se v okviru projekta CARS-OUT!, financiranega s strani EGP mehanizma, prispeva k okolju prijaznem omogočanju obiska v zavarovanih območjih. Pri projektu sodelujejo projektni partner iz Norveške (Narodni park Jotunheimen) in Krajinska parka Sečoveljske soline ter Strunjan).

V okviru projekta bo ozaveščali javnost o pomenu okoljsko prijaznega obiskovanja zavarovanih območij preko spletne strani (www.cars-out.com), izobraževalnega filma in primerov dobrih praks okoljsko sprejemljivega obiskovanja zavarovanih območij ter vzpostavili infrastrukturo in nabavili opremo za okoljsko sprejemljivo obiskovanje. Med aktivnosti projekta sodijo:

a) vzpostavitev pešpoti od vhoda na Leri v Krajinskem parku Sečoveljske soline do upravne stavbe in centra za obiskovalce po lesenem mostovžu in prek obnovljenega kamnitega nasipa ob robu polj za zgoščevanje vode, skupaj s tremi lesenimi mostovi in novo leseno hišico za sprejem obiskovalcev.
b) utrditev in zaščita zgornjega ustroja dostopne poti ob kanalu Lera za vožnjo obiskovalcev do term Lepa Vida z električnim vozilom v dolžini 600 m.
c) utrditev makadamske poti ob Dragonji v Krajinskem parku Sečoveljske soline za dostopanje do Muzeja solinarstva na Fontaniggeah v dolžini 2.200 m in nabava električnega vozila s tremi prikolicami za prevoz potnikov ter postavitev nadstrešnice za kompozicijo.
d) nabava električnih in navadnih koles v Krajinskem parku Strunjan

Tako bo obiskovanje KPSS v celoti potekalo le peš, s kolesi in električnimi vozili ali po morju. KPSS bo prvi krajinski park v Sloveniji, kjer obiskovanje parka z motornimi vozili ne bo več možno.

V okviru projekta bo potekala tudi izmenjava izkušenj, zbiranje in analiza podatkov o obisku in priprava usmeritev za okoljsko sprejemljivejše obiskovanje.
Projekt v vrednosti slabega milijona evrov bo v 95 % financiran s strani Finančnega mehanizma EGP in Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in kohezijsko politiko.

Tri območja, povezana skozi projekt CARS-OUT!

Krajinski park Sečoveljske soline je naravna vrednota državnega pomena, kjer se pestrost od slanega okolja odvisnih življenjskih okolij in tu živečih rastlinskih in živalskih vrst ter značilne kulturne krajine ohranjata z nadaljevanjem dolgoletne interakcije med človekom in naravo v obliki tradicionalnega solinarstva in učinkovitim upravljanjem s ciljem varstva narave.
Park v sklopu projekta uvaja model dobre prakse obiskovanja območja na način, ki je za okolje in ljudi najmanj moteč. Projekt bo pripomogel k uresničitvi ambiciozno zastavljenega cilja, da Krajinski park Sečovljske soline postane prvi upravljani krajinski park v Sloveniji, v katerega noben obiskovalec ne bo dostopal z motornim vozilom

sečovoljske soline

Narodni park Jotunheimen je najbolj priljubljen narodni park na Norveškem. Nahaja se v osrednjem delu Norveške. Park je bil ustanovljen leta 1980 in pokriva gorato površino 1151 km². NP Jotunheimen obiščejo vsako leto številni pohodniki, plezalci, kolesarji in smučarji.
Norveški partner bo pri izvedbi projekta pomemben zaradi bogatih izkušenj pri načrtovanju obiskovanju drugih zavarovanih in naravnih območij na Norveškem. Bogate izkušnje pri usmerjanju prometa in obiskovanja parka bo posredoval slovenskemu partnerju (Krajinskemu parku Strunjan), ki bo pripravil strateško študijo urejanja prometa za svoje območje. Med obiskom slovenskih partnerskih območij bo pridobival izkušnje in znanje pri usmerjanju obiska v regiji z veliko poselitvijo in masovnim obiskom.

jotunheimen

Krajinski park Strunjan je zavarovano območje narave državnega pomena kjer obalna pokrajina na Strunjanskem polotoku združuje veliko bogastev in lepot narave, pa tudi tistih, ki jih je skozi stoletja oblikoval človek. Park na severni strani krasi 80 metrov visok flišni klif z naravnim morskim obrežjem in se proti jugu spušča preko prisojnih in obdelanih pobočij vse do doline potoka Roja, kjer ležijo morska laguna in delujoče soline. Na izjemnih razglednih točkah, ki jih območje ponuja, in ob lepem vremenu seže pogled vse od Tržaškega zaliva do Triglava.
Cilj projekta v Krajinskem parku Strunjan je ocena obremenitve prostora z motornimi vozili in priprava predlogov alternativnih možnosti obiskovanja parka, oziroma načinov, ki ne vključujejo avtomobilov. Kot pilotno se bo nabavilo tudi kolesa, tako navadna kot električna, s katerimi se bo predstavilo enega od možnih načinov okolju prijaznega obiska zavarovanega območja.
strunjan

Skip to content